Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste.
24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ
Käymäläseura Huussi ry (verkkokauppa)
Osoite: Väinämöisenkatu 19, 33540 Tampere
Puhelinnumero: 050 301 2539
Sähköpostiosoite: toimisto@huussi.net
www­-sivut: www.huussi.net
Y­-tunnus: 1839798­-2
Yhteyshenkilö: Riina Heinisuo

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Käymäläseura Huussi ry:n verkkokaupan asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää kaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
● Henkilön etu­ ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Postiosoite
● Puhelinnumero
● Tiedot käsitellyistä tilauksista
● (Tilausten Postin seurantatiedot)

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ­kaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee kaupan salasanasuojatulla palvelimella.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.